Make your own free website on Tripod.com

金吉拉

                        


原產國是英國,金吉拉的祖先是於19世紀,由虎班波斯和安哥拉貓所培育而成,毛型厚長柔滑,個性溫順 

左上圖為黃金金吉拉 /左下圖白色金吉拉

本店提供鼠灰色金吉拉貓,黃金色金吉拉貓.

              
           回上一頁